Cad a Dhéanann Tiománaithe Uber i ndáiríre (De réir a Stubs Pá)

Vimeo / Via vimeo.com

Cúpla seachtain ó shin, chuir Bainisteoir Ginearálta Uber Nua-Eabhrac Josh Mohrer, ar eol dó a sciar cothrom de chathláin phoiblí a chosaint i gcosaint Uber ar Twitter, tweet ar thairiscint do thuairisceoirí: In freagra ar ailt a cheistigh éilimh Uber go ndearna tiománaithe $ 25 san uair ar an meán (nó go ndéanann an tiománaí airmheánach suas le $ 90,000 sa bhliain) dúirt Mohrer go rachadh sé ar an taifead le haon tuairisceoir a ghlac 10 turas agus a d’iarr ar na tiománaithe sin a ráitis íocaíochta (is é Uber ag imscrúdú Mohrer faoi láthair de réir cosúlachta gur sháraigh sé beartas príobháideachta na cuideachta le linn an scéal seo a thuairisciú).Bhí an chuma air go raibh deis chomh maith le haon cheann acu dul i gcroílár ghnó Uber atá ag fás go tapa, gnóthas a d’athraigh an tionscal iompair cheana féin i gceann cúpla bliain, agus mar sin ghlac mé le Josh an tairiscint agus ghlac mé 11 turas le 11 Uber a roghnaíodh go randamach. Tiománaithe X agus fuair ocht gcinn as 11 de ráitis phá na dtiománaithe - ní raibh beirt tiománaí a labhair ar an taifead compordach lena ráitis phá a thaispeáint dom agus níor chuir Uber ráitis phá ar fáil don tiománaí deireanach.

Mar is amhlaidh le seirbhísí roinnte turas, le linn mo 11 turas, bhí éagsúlacht mhór sa sceideal oibre do gach tiománaí. Bhí an chuid is mó díobh páirtaimseartha de réir a sainmhínithe (ag obair dhá nó trí lá as an tseachtain nó gan ach cúpla uair an chloig gach lá), mic léinn a bhí ag iarraidh a mbealach a dhéanamh tríd an gcoláiste, bhí triúr acu le Uber ó shroich sé Nua Eabhrac, trí cinn díreach ag tosú ag tiomáint do Uber an tseachtain sular marcaíocht mé leo, bhí ceann acu ag ligean a charr ar cíos trí Uber's clár comhpháirtíochtaí cabhlaigh , agus bhí duine eile ag ligean a charr ar cíos óna athair. Ba iad na tiománaithe is óige ná 21. Bhí na daoine is sine os cionn 40.Glan na hocht dtiománaí pá in aghaidh na huaire de $ 15.22, $ 21.17, $ 27.54, $ 32.90, $ 36.88, $ 37.12, agus $ 38.25 - gan bónais atreoraithe nó sínithe aon-uaire nó asbhaintí aon-uaire a áireamh. D'oibrigh siad idir 5.78 agus 42.65 uair sa tseachtain. Ar an iomlán, ba é a bpá comhcheangailte in aghaidh na huaire le linn na tréimhse seo ná $ 31.61 (Tá BuzzFeed News tar éis a fhaisnéis chomhiomlánaithe maidir le híocaíocht tiománaí a uaslódáil anseo ).

Is cosúil go bhfíoraíonn sé seo go léir, mura sáraíonn sé, na sonraí a ndeachaigh Uber i blog post i mí Mheán Fómhair, ag comparáid idir meánphá glan Mheán Fómhair seo caite agus an dá Mheán Fómhair roimhe seo ’(sular chuir Uber gearradh táille i bhfeidhm a rinne Uber X níos saoire ná tacsaithe). De réir Uber, ghlan tiománaithe $ 25.00 san uair ar an meán le 1.3 turas san uair ar an meán.

Ní chuireann na glanphá seo san áireamh, áfach, dolaí droichid, árachas gluaisteán, nó costais eile a bhaineann le bheith i do thiománaí. Gan ach íos-árachas, cíos (nuair is iomchuí), agus dolaí a dhealú i gcás tiománaí amháin a thiomáineann go New Jersey agus uaidh, ba é pá comhcheangailte na dtiománaithe in aghaidh na huaire ualaithe de réir an méid uaireanta a d’oibrigh siad ná thart ar $ 21.95. Cé nach bhfuil sé caoin i bhfad ón méid a mhaíonn Uber go n-íocann a gcuid tiománaithe in aghaidh na huaire ar an meán, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil sé seo fós roimh cuntas a thabhairt ar chostais tiomána seachtainiúla eile cosúil le gás, íocaíochtaí gluaisteán, cothabháil carranna, agus caitheamh agus cuimilt.

Nuacht BuzzFeed

Ní nochtann an glanioncam tosaigh ach gné amháin de struchtúr pá tiománaithe Uber, gné atá casta ag sní isteach ollmhór tiománaithe páirtaimseartha. Aithníonn go leor de na tiománaithe seo mar pháirtaimseartha toisc nach n-oibríonn siad gach lá den tseachtain nó nach n-oibríonn siad ach tacar sonrach uaireanta. De ghnáth ní théann siad siúd nach n-oibríonn ach uaireanta áirithe ar líne le linn na n-amanna is gnóthaí sa lá nuair is dóigh go mbeidh praghsáil borrtha ann.

Mar shampla, Zahidur Rahman, mac léinn 21 bliain d’aois agus tiománaí Uber X a thosaigh ag obair do Uber díreach cúpla mí roimh chiorruithe ar tháillí an tsamhraidh, de ghnáth ní oibríonn sé ach trí oíche sa tseachtain mar gheall ar ranganna. Ar na trí oíche sin, bunaithe ar a ráitis phá, de ghnáth ní oibríonn Rahman ach le linn an tráthnóna. Le linn na seachtaine ba ghnóthaí aige ag tosú 28 Deireadh Fómhair agus ag críochnú 2 Samhain, as na 38 turas a bhí ag Rahman bhí 15 le linn praghsála borrtha, a bhí 1.9 oiread an ghnáth-tháille ar an meán. Bhí seacht gcinn de na turais sin dúbailte nó níos mó ná dhá oiread an ghnáth-tháille. D'oibrigh Rahman 18.57 uair an tseachtain sin, rinne sé $ 968.61 a olltuilleamh agus thug sé $ 687.21 abhaile tar éis coimisiún 20% Uber, cáin díolacháin, ciste gluaisteán dubh, agus an táille sonraí $ 10 dá bhfón.

Idir 20 Deireadh Fómhair agus 27 Deireadh Fómhair (an t-olltuilleamh is airde de na cúig seachtaine de ráitis phá a fuair mé ag Rahman), bhí 30 turas ag Rahman, 14 acu mar thurais ar phraghas borrtha agus bhí sé cinn de na turais sin ar phraghas borrtha 2.75 oiread an táille. An tseachtain sin, níor oibrigh Rahman ach 14.5 uair an chloig thar thrí lá (an 21, 22, agus 23), rinne sé $ 1,078.19 a olltuilleamh agus ghlan sé $ 771.17.

Déan comparáid idir sin agus na seachtainí comhlán agus is gnóthaí is airde i Lahab Alaur. Thosaigh Alaur ag obair le Uber thart ar cheithre mhí ó shin. As na tiománaithe a fuair mé ráitis íocaíochta ó Alaur d’oibrigh an ceann is gaire do lánaimseartha le linn na gcúig seachtaine de ráitis. Dhá uair, d’oibrigh Alaur níos mó ná 40 uair an chloig agus seachtain amháin bhí sé díreach faoi bhun 40 uair an chloig.

Idir 6 Deireadh Fómhair agus 11 Deireadh Fómhair, d’oibrigh Alaur 42.65 uair, bhí 54 turas aige ach trí cinn acu ar phraghas borrtha, comhlán $ 1,336.82, agus glan $ 941.17. Ba é seo an líon is mó uaireanta a d’oibrigh Alaur sna cúig seachtaine agus níor líon sé ach timpeall $ 22.06 san uair ar an meán. Le linn na seachtaine is airde idir 27 Deireadh Fómhair agus 3 Samhain, ar an láimh eile, d’oibrigh Alaur 40.1 uair an chloig, thóg 71 turas ar 16 díobh mar thurais borrtha, comhlán $ 1,870.77 agus glan $ 1,333.73. Líon sé thart ar $ 34.24 san uair an tseachtain sin.

Cuir é sin in aice leis an tseachtain is airde comhlán agus na seachtainí is gnóthaí ag Rahman agus tá comparáid spéisiúil agat:

Rahman (páirtaimseartha) An tSeachtain Comhlán is airde: 14.5 uair an chloig / $ 53.18 san uair

Alaur (lánaimseartha) An tSeachtain Comhlán is airde: 40.1 uair / $ 34.24 san uair

Rahman (páirtaimseartha) An tSeachtain is Gnóthaí: 18.57 uair an chloig / $ 37.07 san uair.

Alaur (lánaimseartha) An tseachtain is gnóthaí: 42.65 uair / $ 22.06 san uair

Cuir go simplí: Oibríonn Rahman, cosúil le go leor tiománaithe páirtaimseartha eile ar labhair mé leo, níos lú uaireanta ardioncaim ach an-sonrach agus dá bhrí sin déanann sé i bhfad níos mó in aghaidh na huaire ná tiománaí lánaimseartha tipiciúil.Nuacht BuzzFeed

Déanann tiománaithe Uber agóid taobh amuigh de Cheanncheathrú Nua-Eabhrac Uber.

De réir Mohrer, tá sní isteach mór de na tiománaithe páirtaimseartha seo ag Uber NY, ó thosaigh an chuideachta ag baint leasa as bealach éalaithe i rialacháin TLC a ligeann do thiománaithe oibriú do níos mó ná bonn gluaisteán dubh amháin (bhí Lyft éalaithe ag saothrú ).

'Ní raibh seasca a cúig faoin gcéad de na tiománaithe atá linn in éineacht linn i mí Iúil,' a dúirt Mohrer liom. 'Tá athrú mór tagtha ar chomhdhéanamh iomlán ár mbonn soláthair agus tá a lán páirtaimseartha tagtha isteach.'

Agus dealraíonn sé gurb é an sní isteach seo de thiománaithe páirtaimseartha a chuireann casta ar éilimh Uber roimhe seo go ndéanann a dtiománaí meánach $ 90,000 sa bhliain.

‘Más mian leat an 90k, tá sé ann duitse,’ a dúirt Mohrer faoi thuilleamh ionchasach tiománaí Uber. ‘Rud a bhí fíor i mí na Bealtaine, mar gheall ar an mbealach a d’athraigh struchtúr ár mbonn comhpháirtíochta - tá na daoine seo go léir agat ag teacht go páirtaimseartha - ar ndóigh tá sin athraithe. Ach an rud nár athraigh ná go bhfuil an cumas chun [$ 90,000 a dhéanamh in aghaidh na bliana]. Tá bun ann a dhéanann. '

Ní thabharfadh Mohrer líon cruinn cé mhéad tiománaí a dhéanann $ 90,000 sa bhliain, ag áitiú nár cheap sé gur figiúr luachmhar é. D’fhonn $ 90,000 a dhéanamh in aghaidh na bliana, chaithfeadh tiománaí $ 7,500 a dhéanamh in aghaidh na míosa nó thart ar $ 1,731 sa tseachtain. Más gnách go n-oibríonn tiománaí laethanta 12 uair an chloig, sé lá sa tseachtain - figiúr nach bhfeictear go tipiciúil ar chor ar bith - chaithfeadh sé nó sí $ 24.04 san uair a ghlanadh. Dá n-oibreodh tiománaí 12 uair an chloig, ceithre nó cúig lá sa tseachtain, bheadh ​​ar an tiománaí $ 36.06 nó $ 28.85 san uair a ghlanadh faoi seach. Maidir le tiománaí a oibríonn de ghnáth 10 n-uaire an chloig - figiúr níos réadúla - agus a thiomáineann ceithre go sé lá sa tseachtain, chaithfeadh an tiománaí idir $ 28.85 agus $ 43.27 san uair a dhéanamh ar an meán.

Bunaithe ar ár sraith samplach tiománaithe a rinne $ 30.23 san uair ar an meán agus a d’oibrigh thart ar 24.45 uair in aghaidh na seachtaine ar an meán, rinne na tiománaithe meán seachtainiúil de $ 739.12, nó $ 3,178.23 sa mhí - ag glacadh leis go n-oibríonn siad na huaireanta agus na hamanna beachta seo. Ag leanúint ar aghaidh ag an ráta an-sonrach sin, dhéanfadh na tiománaithe sin thart ar $ 38,434.42 sa bhliain.

Déantar é seo ar fad gan smaoineamh ar na costais a cuireadh isteach mar thiománaí Uber, agus tá go leor íocaíochtaí árachais agus gluaisteáin ann, go háirithe.Nuacht BuzzFeed

Ina theannta sin, de réir roinnt de na tiománaithe ar labhair mé leo, cé go ngearrtar táille ar phaisinéirí as na dolaí a théann siad tríd le linn a dturas, má fhilleann an tiománaí ar an gcathair, tagann an muirear as an dola sin as a bpócaí féin.

'Nuair a théimid ar nós Aerfort Newark níl ann ach E-ZPass amháin inar chuireamar isteach é,' a dúirt Saif Khalid, mac léinn eile a bhí ag tiomáint ar feadh míosa. 'Ach nuair a théimid ar ais caithfidh tú E-ZPass a swipe chun teacht ar ais mar a chéile trí huaire. An ceann sin nach n-íocann aon duine as. '

Faigheann Khalid, atá faoi 25, a charr ar cíos óna athair ar $ 500 sa tseachtain. Mar sin de bhreis ar íoc as washes gluaisteán ('Caithfidh mé mo charr a ní cosúil le $ 10-15,' a dúirt Khalid. 'Mura ndéanann tú rátáilfidh siad dúinn mar an turas is suaraí riamh') gás, dolaí agus cíos seachtainiúil, caithfidh Khalid préimh árachais níos airde a íoc mar gheall ar a aois.

Deir Khalid go gcosnaíonn árachas $ 6,800 in aghaidh na bliana dó, a oibríonn amach go dtí thart ar $ 567 in aghaidh na míosa nó $ 131 sa tseachtain. Mar sin cheana, gan cuntas a thabhairt ar aon chostais eile, caithfidh Khalid $ 631 san iomlán a íoc díreach ar chíos agus árachas.Nuacht BuzzFeed

Thug an tseachtain is airde comhlán Khalid glanioncam de $ 1,428.41 dó tar éis dó tiomáint ar feadh 38.9 uair an chloig (beagnach seachtain oibre iomlán). An tseachtain sin, tar éis cuntas a thabhairt ar chíos agus árachas (an dá chostas a tógadh isteach mar thiománaí Uber) thug Khalid $ 786.74 abhaile. Sin thart ar 55% dá ioncam glan agus 38% dá oll-tháillí de $ 2,050.38 a bhí riachtanach a roinnt ansin idir a chostais bhreise gáis, dolaí agus cothabhála - costais bhreise atá de bhua mar thiománaí Uber. Ba í seo an tseachtain ba airde a bhí aige go dtí seo, rud a chuireann ar a luas tuairim is $ 74,277.32 in aghaidh na bliana a thuilleamh, ach nuair a thabharfaí cuntas ar na costais is mó a bhí aige mar thiománaí Uber chuirfeadh sé $ 40,910.48 air.

An tseachtain roimhe sin, d’oibrigh Khalid níos mó uaireanta - 41.38 le bheith cruinn - agus thug sé $ 1,238.03 abhaile, an dara hioncam is airde aige sna cúig seachtaine de ráitis phá a fuair mé. Cuireann an cineál seo seachtaine Khalid ar luas chun $ 64,377.56 a thuilleamh in aghaidh na bliana. Ag tabhairt cuntas ar árachas agus ar chíos, thug Khalid timpeall 47% dá ioncam glan abhaile. Dá roinnfeá costas cíosa agus árachais de réir na n-uaireanta a oibríodh, tá costas breise de thart ar $ 15.51 san uair á íoc ag Khalid.

'Nuair a fhéachann tú ar chostais, ní dhéanann tú aon rud do Uber,' a dúirt sé liom. 'Oibrím ceithre lá sa tseachtain [de ghnáth], na laethanta gnóthacha atá Déardaoin, Dé hAoine, Dé Sathairn, Dé Domhnaigh. Má oibrím thart ar 10 n-uaire an chloig, is annamh a dhéanfaidh mé rud ar bith tar éis costais; Ní dhéanfaidh mé ach $ 100 go $ 150. Ní oibrím ach ceithre lá agus mar sin oibrím go crua mar caithfidh mé cíos a íoc. Oibrím 14 go 17 uair sa lá díreach ar feadh na laethanta sin mar go gclúdaíonn mé mé féin don tseachtain, gás, agus costais eile. '

Ach tá meastachán Khalid ar na huaireanta a oibrítear in aghaidh na seachtaine rud beag as. D'oibrigh sé idir 8.02 agus 41.38 uair an chloig. Dhá cheann de na seachtainí sin d’oibrigh sé níos mó ná 35 uair an chloig, seachtain eile d’oibrigh sé 17.65 uair an chloig agus seachtain amháin d’oibrigh sé an t-aistriú déanach san oíche ar feadh 8.02 uair an chloig amháin. An tseachtain sin, níor ghlan a ioncam ach Khalid ach $ 368.21, rud a chiallaíonn nach raibh sé in ann a chíos, a árachas agus a chostais a chlúdach agus bhí sé i bhfiacha an tseachtain sin.

Mar sin rinneamar meánioncam glan Khalid in aghaidh na huaire a ríomh thar na cúig seachtaine a raibh rochtain agam air tríd an dá chostas is mó a bhí aige a bheith mar thiománaí Uber (cíos agus árachas) de thart ar $ 641.67 thar na huaireanta a oibríodh in aghaidh na seachtaine agus an costas in aghaidh na huaire a dhealú ón glanioncam in aghaidh na huaire bunaithe ar a stocaí pá. Ba é a mheánioncam glan in aghaidh na huaire gan chostais ná $ 32.90. Ag cuntasaíocht ar feadh coicíse nuair a bhí sé i bhfiacha go teicniúil agus nach bhféadfadh sé a chíos AGUS a árachas a chlúdach toisc nach ndearna sé a dhóthain, ba é meánioncam nua Khalid lena n-áirítear costais ná glanioncam de $ 10.36.

Tá fiú tiománaithe ar leo a gcuid feithiclí agus nach gá dóibh a bheith buartha faoi íocaíochtaí cíosa fós ag teacht i gcoinne imní. Tóg Yilmaz Genc, ​​mac léinn atá ag iarraidh a bhealach a dhéanamh tríd an scoil altranais. D'oibrigh Genc idir 24.67 uair agus 36.2 uair sa tseachtain thar chúig seachtaine, raon uaireanta an-chomhsheasmhach agus cúng, agus rinne sé idir $ 901.98 agus $ 1,296.77. Freastalaíonn Genc ar Choláiste Pobail Bergen, is as New Jersey é, agus go dtí mí ó shin thiomáin sé go Uber i New Jersey. Tar éis dó roinnt ama a chaitheamh frustrach leis an ráta an-íseal in aghaidh an mhíle i New Jersey, fuair sé a cheadúnas TLC chun tiomáint i Nua Eabhrac.

‘I New Jersey tá an praghas anois ró-íseal,’ a dúirt Genc liom. 'In aghaidh an mhíle tá sé $ 1.10 agus i Nua Eabhrac tá sé $ 2.50 ... fiú nuair a théann tú chun achair fhada a phiocadh suas. Fuair ​​mé paisinéir ó aerfort Newark agus chuaigh mé go Brooklyn. $ 38.00 a bhí ann. Faoi láthair thosaigh mé ag obair i Nua Eabhrac, ní osclaím mo aip i New Jersey. Mar gheall air sin ní féidir liom é a íoc má fhaighim custaiméir ó New Jersey. '

Is é sin le rá, sa bhreis ar an $ 500 in aghaidh na míosa íocann Genc as árachas agus costais eile cosúil le gás (is féidir a rá go bhfuil sé níos mó ó tá sé ag teacht isteach sa chathair chun obair as New Jersey), agus as cothabháil, caithfidh Genc na dolaí go léir a íoc ag teacht go New Jersey nó uaidh.

'Tusa féidir déan $ 25 san uair, ’a dúirt Genc. ‘B’fhéidir go ndéanfaidh mé $ 25, ach cé a íocfaidh as mo charr? Íocaim cáin, carr agus mo chuid árachais. '

Maidir le Genc, ​​ritheann na dolaí le dul chuig an gcathair agus uaidh go dtí a ranganna i gColáiste Pobail Bergen nó sa bhaile i New Jersey íosmhéid $ 9 go $ 11 dó ag brath ar cibé an bhfuil sé ag taisteal le linn buaicuaireanta (atá idir 6 agus 10 am agus 4 go 8 in i rith na seachtaine agus 11 am go 9 in ar an deireadh seachtaine). Oibríonn Genc, ​​de réir a mheastacháin féin, ceithre go cúig lá sa tseachtain, figiúr a fhíoraíodh leis na ráitis phá a fuair mé, rud a chiallaíonn go n-íocann sé thart ar $ 36 go $ 55 sa tseachtain ar dholaí. Nuair a chuirtear lena tháillí árachais é, atá thart ar $ 125 sa tseachtain, sin $ 161 go $ 180 breise i speansais sheachtracha in aghaidh na seachtaine, gan cuntas a thabhairt ar chothabháil gáis agus gluaisteán.

Is é $ 36.88 na Genc's - a léiríonn a ráitis phá gurb é a ioncam glan in aghaidh na huaire - glanioncam nua in aghaidh na seachtaine nuair a dháiltear a dholaí agus a árachas thar na huaireanta a oibríodh go $ 31.44.

Cé go n-athraíonn sé ar bhonn tiománaí-go-tiománaí, de ghnáth, d’fhonn a bheith i do thiománaí Uber, thabhaíonn fostaithe conartha costais bhreise gáis, cothabhála gluaisteán, árachais agus dolaí (le teacht ar ais ó thuras) a ndéantar dearmad orthu go minic agus gan a bheith san áireamh in ábhair chur chun cinn Uber. Péireáilte le costais aon-uaire (mar shampla íocaíocht síos $ 300 ar an iPhone Uber a thugann sé do gach tiománaí), tosaíonn glanioncam seachtainiúil roinnt tiománaithe nua ag titim. Chonaic Jack Tse, tiománaí nua Uber, glanphá glan abhaile a chéad seachtain díreach $ 19.41 tar éis 11.13 uair an chloig tiomána. Ní dhearna Tse - a rinne suas le $ 800 ag Page A Ride, an tseirbhís charr deireanach a d’oibrigh sé, de réir an phá pá a thaispeáin sé dom - a dhóthain chun leath na taisce a chlúdach agus mar sin níor ghearr Uber ach $ 150 air an tseachtain sin. Tugann sé sin meán in aghaidh na huaire Tse don tseachtain sin go $ 3.99 amháin gan aon chostais eile a áireamh.

Faigheann tiománaithe bónais aon-uaire, áfach, mar tháillí atreoraithe, bónais sínithe isteach, agus dreasachtaí tiomána eile (i.e. ar Oíche Shamhna má thiomáin tú 20 uair ráthaíodh $ 250 duit fiú mura ndearna tú an t-airgead sin.)

Chuaigh Uber i dteagmháil go poiblí le sonraí pá a bhfuil sé mar aidhm acu a chruthú gurb é an deis comhroinnte turas na cuideachta an ceann is brabúsaí sa tionscal agus, tar éis scrúdú a dhéanamh ar stocaí pá amh, fuair mé amach go bhfuil na meáin sin fíor den chuid is mó. Scrúdaíonn scrúdú níos doimhne, áfach - ceann a thugann cuntas ar líon na gcostas lóistíochta agus airgeadaíochta a thabhaíonn tiománaithe Uber go rialta - pictiúr i bhfad níos gruama dá bhfuil á dhéanamh ag na tiománaithe seo ar an meán.

pictiúir de péisteanna faoi chraiceann an duine

Ag baint úsáide as sonraí tiománaí Uber chomh maith le faisnéis ó agallaimh, ríomh mé meán ualaithe nua do na hocht tiománaí. Áiríodh sa mheán nua seo aon bhónais a thairg Uber do thiománaithe mar dhreasacht chun uaireanta nó laethanta áirithe a oibriú (rud a chiallaíonn gur thuill tiománaithe an t-airgead sin bunaithe ar an méid a thiomáin siad), $ 125 ar a laghad le haghaidh árachais do gach tiománaí mura gcuirtear a mhalairt in iúl, dolaí do thiománaithe mar Genc a fheiceann na costais sin gach lá (fálaithe mé i dtreo bhun íochtarach na meánchostas iomlán), agus cíos seachtainiúil dóibh siúd nach leo a gcarranna. Gan fíorchostais sheachtainiúla eile a áireamh mar ghás, cothabháil carranna (nó dímheas an ghluaisteáin a áireamh), fuair mé amach gurbh é $ 21.90 an meánioncam glan in aghaidh na huaire do na hocht dtiománaí, thart ar 10 dollar san uair níos lú ná an pá in aghaidh na huaire comhcheangailte ó na sonraí amha Uber.

Toisc go dtabhaíonn tiománaithe an iliomad costas éagsúil agus go n-athraíonn gach patrún agus iompraíocht tiománaí go fiáin, tá sé beagnach dodhéanta meastachán a dhéanamh le cinnteacht go díreach ar an méid a dhéanann an meán-tiománaí (toisc nach bhfuil a leithéid de rud ann i ndáiríre le tiománaí Uber ar an meán).

Ní thairgeann na huimhreacha a fhaigheann BuzzFeed News ach slis bheag ó am áirithe den bhliain. Ó tharla go bhfuil uaireanta agus patrúin tiomána faoi réir tosca éagsúla cosúil le ham na bliana, fiú am den lá, agus an aimsir, ní féidir meánuimhir dheifnídeach a ríomh leis an méid samplach seo. Mar sin féin, má ghlacaimid le meánphá tiománaí ualaithe de $ 21.90 san uair, rud nach mbíonn i gceist ach i gcodán beag de chostais tiománaithe, agus a ghlacaimid go n-oibríonn tiománaithe 30 uair sa tseachtain (arís, ní gá go hiondúil, ach raon lár na n-uaireanta a oibríonn an ocht dtiománaí ar labhair muid leo), is féidir linn glacadh le tuarastal garbh bliantúil réamh-mheasta tiománaí de $ 34,164.

Téigh i dteagmháil le tuairisceoirí BuzzFeed News Johana Bhuiyan le leideanna nó moltaí ag: johana.bhuiyan@buzzfeed.com